SANITARNA ZAŠTITA

Nositelji smo odobrenja Ministarstva zdravstva , Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i toksikologiju za rad i uporabu opasnih kemikalija sukladno posebnim propisima. Temeljem zakonskih obveza izdajemo potvrdu o provedenim mjerama s ciljem zaštite korisnika prilikom kontrole sanitarnog nadzora ili nadležnih institucija za zaštitu zdravlja. Pružanje usluga obveznih ddd mjera dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije.

DEZINFEKCIJA

Postupak usmjeren na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama.

VIŠE

DEZINSEKCIJA

Mjere za smanjenje populacije štetnosti  ili potpunog uništenja štetnih člankonožaca.

VIŠE

DERATIZACIJA

Mjere koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti.

VIŠE

Obvezatne DDD mjere podrazumijevaju složene, pažljivo planirane cjelovite mjere uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca, odnosno kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta I razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavca.

Obvezatne DDD mjere provode se u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima (u daljnjem tekstu: površina, prostor ili objekt).

Koristimo registrirane preparate i sredstva za provođenje postupaka prema preporukama svjetske zdravstvene organizacije i europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti hitnih intervencija.

Zaštita zdravlja

Ovlaštena smo firma za prevenciju
i zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

Sanitarna zaštita

Pružamo usluge obveznih DDD mjera
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Biokker-Aire-limpio_8-e1545209178521

Distribucija proizvoda

Pratimo najnovije svjetske trendove i
nudimo inovativne proizvode.

Shopping Basket