Smeđi štakor

SMEĐI ŠTAKOR Rattus norvegicus

Općenito
Snažniji je od crnog štakora. Tjelesna težina iznosi 275 – 520 g. Rep mu je uvijek kraći od ukupne dužine tijela. Njuška mu je tupasta. Boja krzna je smeđe siva. Za obitavanje bira vlažna mjesta, kanalizacijsku mrežu, crne jame, lučka pristaništa. Vrlo su lukavi i krvoločni. Čovjeka osjeti po mirisu znoja.

Karakteristike
U orijentaciji se uglavnom oslanjaju na miris i dodir. Sluh im je modificiran u rasponu od 90 – 100 kHz, a međusobno komuniciraju putem ultrazvuka.  Loš je penjač. Veoma dobro kopa i ruje zemlju. Skače u 
visinu 77cm, s visine od 4,6 metara. Prolazi kroz pukotine, sifone promjera 12mm. Koti se 3-7 puta godišnje po 7-8 mladih. Mladi postaju spolno zreli nakon 3 mjeseca, a žive oko 3-4 godine.

Prehrana
Pretežito je svežder. U prirodi se hrani biljem, sjemenjem, korijenjem, p
upovima. Kanalizacijske vrste se hrane rakovima, insektima, školjkašima. Štakori koji žive na smetlištima hrane se različitim materijalima u raspadanju, strvinama. U nedostatku hrane postoji mogućnost da napada životinje ili ljude. Dnevna količina hrane koju pojede je oko 28g.

This slideshow requires JavaScript.