Dezinfekcija

Dezinfekcija (lat. desinfectio – raskužba) označava postupke usmjerene na uništenje najvećeg broja neželjenih mikroorganizama. U tu svrhu se rabe fizikalne i kemijske metode. Tim se postupkom uništava, inhibira ili uklanja i ostala populacija organizama. Primjenjuje se izvan živog organizma, u vanjskoj sredini (tlu, vodi, zraku, na predmetima i u prostorijama zdravstvenih ustanova, tvornica prehrambenih proizvoda i dr.). Važna je činjenica da se dezinfekcijom ne moraju uništiti i bakterijske spore.
Usluge dezinfekcije pružamo:

  • prije prve uporabe površina ili kod ponovnog otvaranja objekta koji je dugo bio zatvoren
  • nakon poplava u objektima, nakon što su zbrinute uginule životinje u podrumskim ili tavanskim prostorima
  • u različitim tipovima objekata gospodarskih postrojenja, bolničkih, hotelskih, sportskih kompleksa, prijevoznih sredstava s rashladnim uređjima