Deratizacija

Deratizacija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici. Provodi se mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.
Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.
Mehaničke mjere deratizacije podrazumijevaju pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodavaca, preslagivanje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, ugradnju prepreka (mreže), uporabu lovki, ljepljivih traka s ili bez atraktanata.
Fizikalne mjere deratizacije podrazumijevaju postupke uporabe ultrazvuka s ciljem sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodavaca.
Kemijske mjere deratizacije podrazumijevaju uporabu rodenticida, odnosno izlaganje zatrovanih mamaka s antikoagulantima II. generacije s ciljem smanjenja ukupnog broja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca.

Uobičajene metode deratizacije su: postavljanje ljepljivih lovki, te izlaganje antikoagulantnih meka u označene plastične ili kartonske kutije što ovisi o namjeni prostora i mjestima na koje se meke izlažu.
Za deratizaciju unutarnjih prostora koristimo svježi mamak i parafinske mamke, dok se za vanjske prostore i odvodne sustave zbog velike količine vlage koriste samo parafinski mamci.

Gdje provodimo deratizaciju:

  • kafići, restorani, institucionalne kuhinje
  • bolnice, učenički domovi, starački domovi
  • stambeni objekti (zajednički dijelovi, stanovi, toplinske stanice, odvodni sustav)
  • odgojno – obrazovni objekti
  • građevine i postrojenja u kojima se obavljaju gospodarske djelatnosti

Najčešći glodavci koje suzbijamo su: miševi i štakori