Crni žohar

CRNI ŽOHAR Blatta orientalis

Općenito
Crni žohar poznat je i po nazivima škarambež, bakula, maštrapan. Potječe iz sjeverne Afrike, odakle se dalje širio istočnom Europom, te na sjever i zapad. Žohari mogu naseliti Vaš dom ulazeći kroz različite procjepe, odvodne cijevi, kanalizacijske cijevi, ventilacije. Crni žohar je danas kozmopilitska vrsta.

Gdje se zadržavaju?
Crni žohar najčešće se nalazi u donjim etažama građevina i suterenskim prostorima u kojima je veći stupanj vlažnosti, kao što su kotlovnice, podrumi, cjevovodi, toplinske stanice. Zadržava se u šahtovima odvoda vode, revizijskim otvorima, kanalizacijskoj mreži. U toplijem dijelu godine u slučaju jakih infestacija može migrirati putem kanalizacijske mreže. Ljeti se može uočiti na vanjskim površinama oko šahtova, u okolici zgrada, oko izvoda ventilacije. U stambenim objektima se također zadržava u nižim dijelovima zgrada, osim kod jakih infestacija gdje se može popeti i na više katove. U stanovima se najčešće zadržava u kupaonicama te u blizini odvodnih cijevi i sifona.

Građa i karakteristike
Odrasle jedinke su kestenjasto smeđe do crne boje, masnog sjaja. Veličine 20-32mm. Imaju krila koja im nisu u funkciji. Ženke su šire građe i izgledaju veće od mužjaka. Ooteku nose vrlo kratko te je odlažu na zaštićeno, toplo, tamno i vlažno mjesto blizu izvora hrane. Ooteka je veličine 10x5mm, a sadrži do 18 jaja iz kojih se pri optimalnim uvjetima nakon 6-7 tjedana izlegu nimfe koje se presvlače 7-10 puta. Za razvoj do odrasle jedinke potrebno je 9-10 mjeseci za ženke i 4-6 mjeseci za mužjake. Crni žohar nije dobar penjač, sporiji je od smeđeg, osjetljiv je na nedostatak vode.

Čime se hrane?
Omnivor je, hrani se prljavštinom, smećem, raznim vrstama otpada.

Alergijske reakcije
Uloga žohara kao alergena, posebice u izazivanju astmatičnih napada je znanstveno dokazana. Za pojavu astme u osjetljive djece odgovorni su dijelovi tijela uginulih žohara i njihov feces, kao i dijelovi kućne prašine. Rizičnu skupinu predstavljaju i starije osobe. U jednoj studiji koja je obuhvaćala gradsku djecu u SAD-u, 37% djece je bilo alergično na žohare, 35% na grinje, a 23% na mačke. Oni koji su bili alergični na žohare ili bili izloženi kukcima su bili hospitalizirani zbog astme 3,3 puta češće od druge djece. Stoga je opravdano propisati suzbijanje žohara i čišćenje njihovih ostataka u kućama oboljelih od alergijskih stanja i astme.

Prenosioci zaraznih bolesti
Samom spoznajom da je crni žohar prisutan u kanalizacijskoj mreži, te iz nje migrira u stambene objekte ili poslovne prostore, na svojem tijelu može imati bakterije fekalnog porijekla.

Suzbijanje
Suzbijanje crnog žohara je nešto lakše od smeđeg, zbog relativno dugog perioda sazrijevanja od jajašca do odraslog insekta. Bitno je istretirati specifična mjesta zadržavanja crnih žohara, prostore oko odvoda, sifone, podrume, suterene, kanalizacijske šahteve.

This slideshow requires JavaScript.